13 November 2014

[Trustbank] Fairyland DVD 2Nội dung:

- Các bài học đặc biệt thú vị và lôi cuốn với học sinh, có kèm thêm các yếu tố thần thoại, kỳ ảo.
- Các bài học ngữ pháp được trình bày thông qua các thẻ ghi nhớ từ vựng và hình các nhân vật.
- Nhiều bài hát sống động.
- Chương trình học có bao gồm các bài ôn luyện cả 4 kỹ năng cho học sinh.
- Các hoạt động vui chơi giải trí trong suốt quá trình học cho học sinh, làm cho học sinh luôn cảm thấy thoải mái.
- Trong suốt quá trình học, các em nhỏ sẽ được ôn luyện ngữ pháp thường xuyên.
- Các nhân vật hoạt hình yêu thích hoá thân thành bạn của con người, đồng hành với con người trong suốt các câu chuyện.

-------------------------------------

DVD for primary learners where children can hear their favourite characters speak and sing and act together! Young learners enter a world of fantasy and adventure where learning English becomes a memorable and rewarding experience!


download | Reup 11.2014