8 December 2014

[Tenlua + Fshare] The Best Of Băng Tâm (2014) Karaoke & Music Video


1. Chuyện Hoa Tigon - Băng Tâm
2. Cánh Hoa Thời Loạn - Băng Tâm
3. Đừng Nói Yêu Tôi - Băng Tâm
4. Medley: Đêm Buồn Tỉnh Lẽ, Những Đồi Hoa Sim - Băng Tâm, Đan Nguyên
5. Nỗi Buồn Hoa Phượng - Băng Tâm
6. Medley: Căn Nhà Màu Tím, Căn Nhà Dĩ Vãng - Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Thùy Dương, Tường Nguyên
7. Xin Thời Gian Ngừng Trôi - Băng Tâm
8. Đường Về Quê Hương, Thương Hoài Ngàn Năm - Băng Tâm, Đan Nguyên
9. Gia Tài Của Nó - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
10. Tình Chàng Ý Thiếp - Băng Tâm
11. Medley: Chuyện Hoa Sim, Hồi Chuông Xóm Đạo - Băng Tâm, Mạnh Đình
12. Mưa Nữa Đêm - Băng Tâm
13. Tình Người Ngoại Đạo - Băng Tâm
14. Đám Cưới Đầu Xuân - Băng Tâm, Đặng Thế Luân
15. Ngày Đầu Một Năm - Băng Tâmdownload: Tenlua      Fshare