24 July 2016

Hướng dẫn gõ tiếng Việt trong Proshow ProducerHướng dẫn gõ tiếng Việt trong Proshow Producer

Subscribe and share:
https://www.youtube.com/tinhocHD

Thank you.

 Bạn có thể xem thêm nhiều video tại:

Phần mềm Proshow Producer, Proshow Gold:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLglcznc5KJcvtpOcXYtTSIR4sAV_pCqR2

Hướng dẫn tạo chữ chạy bằng Proshow Producer


Video sau hướng dẫn bạn tạo chữ chạy theo các hướng sau:
- Chữ chạy từ trái sang phải, từ phải sang trái
- Chữ chạy t trên xuống dưới và ngược lại
- Chữ chạy theo đường chéo
- Chữ chạy liên tục

Subscribe and share:
https://www.youtube.com/tinhocHD

Thank you.


Video hướng dẫn:

f