9 September 2013

[Bộ sách ảnh] Thế giới động vật:
Động vật có vú