29 October 2015

[Tenlua + Fshare] Family and Friends 2nd Edition: Starter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 [full]
New Family and Friends 2nd Edition combines brand-new fluency, culture, assessment, and digital resources with the features teachers love from the first edition; fast-paced language, strong skills training, unique phonics programme, civic education and comprehensive testing.


Chú ý: bạn xem kỹ danh sách ebook dưới đây, tránh khiếu nại về sau nhé!
(danh sách có ebook gì thì tập tin download sẽ có như thế)

List:
Family.and.Friends_Starter_2e_2014_CD-ROM
Family.and.Friends_Starter_ClassBook_2014_AUDIO_VIDEO
Family.and.Friends_Starter_2e_CB_2014_85p.pdf
Family.and.Friends_Starter_WB_2014_82p.pdf
Family.and.Friends_Level.1_2e_2014_CD-ROM
Family.and.Friends_Level.1_2e_2014_Class.CD1
Family.and.Friends_Level.1_2e_2014_Class.CD2
Family.and.Friends_Level.1_2e_2014_VIDEO
Family.and.Friends_Level.1_2e_2014_CB_130p.pdf
Family.and.Friends_Level.1_2e_2014_WB_136p.pdf
Family and friends 2nd - CD-ROM
Family.and.Friends_Level.2_2e_2014_AUDIO
Family.and.Friends_Level.2_2e_2014_VIDEO
Family and Friends2_ 2nd  sb
Family and Friends-2_ 2nd workbook
Family and Friends 3 Student MultiROM 2nd edition
Family.and.Friends_Level.3_2e_2014_AUDIO
Family.and.Friends_Level.3_2e_2014_VIDEO
Family.and.Friends_Level.3_CB_2014_138p
Family.and.Friends_Level.3_WB_2014_138p
Family and friends4 2nd_CD-ROM
Family.and.Friends_Level.4_2e_2014_AUDIO
Family.and.Friends_Level.4_2e_2014_VIDEO
Family.and.Friends_Level.4_CB_2014_138p.pdf
Family.and.Friends_Level.4_WB_2014_138p.pdf
Family.and.Friends_Level.5_2e_2014_AUDIO
Family.and.Friends_Level.5_2e_2014_CD-ROM
Family.and.Friends_Level.5_2e_2014_VIDEO
Family.and.Friends_Level.5_2e_CB_2014_138p.pdf
Family.and.Friends_Level.5_2e_WB_2014_138p.pdf
Family.and.Friends_Level.6_2e_2014_AUDIO
Family.and.Friends_Level.6_2e_2014_VIDEO
Family.and.Friends_Level.6_2e_CB_2014_138p.pdf
Family.and.Friends_Level.6_2e_WB_2014_138p.pdf
Riêng Level 6 không có CD-ROM


Trọn bộ gồm Ebook+ Audio+ CD-ROM + Video ~ 4.3 GB (01 DVD)


download:
Thanh toán Paypal = 10 USD

Thanh toán Vietcombank | 100.000 đ
Inbox www.facebook.com/EbookChildren | 0938012343

Bạn sđược tặng kèm khi copy HDD nhé.